atliekų šalinimas

atliekų šalinimas
atliekų šalinimas statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos gavimas. Nebaigtinį atliekų šalinimo veiklų sąrašą nustato Aplinkos ministerija. atitikmenys: angl. disposal vok. Abfallbeseitigung, f pranc. élimination des déchets ryšiai: susijęs terminasatliekų naudojimas šaltinis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 73-2544); Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 straipsnių, 2, 3, 4, 5 priedų ir šeštojo skirsnio pakeitimo, 1 priedo pripažinimo netekusiu galios ir papildymo 3¹, 6¹, 7¹, 11¹, 11², 18¹ straipsniais, antruoju¹ ir trečiuoju¹ skirsniais įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atliekų šalinimas — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Atliekų tvarkymas, kuriuo siekiama galutinio atliekų apdorojimo ir šalinimo. Jį sudaro šie pagrindiniai procesai: 1. galutinis apdorojimas: 1.1 deginimas, neatgaunant energijos (sausumoje,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų šalinimas į jūrą — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Atliekų atsikratymas jūroje iš laivų, jūros įrenginių ar lėktuvų ir pačių laivų, jūros įrenginių arba lėktuvų palikimas jūroje, išskyrus išmetimą atliekų arba kitų medžiagų, būdingų arba susidarančių …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų šalinimas — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į saugyklą ar specialią vietą, neplanuojant jų vėl išimti. Šalinimas taip pat apima tiesioginį atliekų paskleidimą aplinkoje. nuoroda http://www3.lrs.lt/cgi… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų šalinimas — statusas T sritis fizika apibrėžtis Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į saugyklą ar specialią vietą, neplanuojant jų vėl išimti. Šalinimas taip pat apima tiesioginį atliekų paskleidimą aplinkoje. atitikmenys: angl. radioactive waste disposal rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naftos produktų atliekų šalinimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Visuma priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti aplinką nuo taršos naftos produktų atliekomis. atitikmenys: angl. oil pollution abatement; oil spill combating; oil spill control vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • atliekų tvarkymas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų apdorojimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Atliekų naudojimo ar šalinimo veikla, įskaitant jų paruošimą naudoti arba šalinti. atitikmenys: angl. treatment ryšiai: susijęs terminas – atliekų naudojimas susijęs terminas – atliekų šalinimas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų tvarkymo hierarchija — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Su atliekomis daromų veiksmų hierarchija: pirmenybė teikiama atliekų vengimui, toliau – pakartotinis naudojimas, t. y. naudojimas tam pačiam tikslui, po to – perdirbimas ir energijos gamyba.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų tvarkymas — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Atliekų surinkimas, vežimas, pakartotinis naudojimas ir šalinimas, taip pat šios veiklos priežiūra ir atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo. atitikmenys: angl. waste management pranc …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pakuočių atliekų organinis perdirbimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Aerobinis (kompostavimas) ar anaerobinis (biometanizavimas) pakuočių atliekų biologiškai skylančių dalių apdorojimas naudojant mikroorganizmus ir gaunant stabilizuotą organinę liekaną (kompostą) arba …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”